zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Aktualności

O projekcie

Data publikacji: 2022-01-14

Projekt: „Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP subregionu Małopolski Zachodniej” 


INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt: „Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP subregionu Małopolski Zachodniej” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 
DLA KOGO:

Projekt skierowany jest do Przedsiębiorców z sektora MŚP oraz ich pracowników (w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek) z siedzibą, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną na terenie subregionu Małopolski Zachodniej (powiat wadowicki, oświęcimski, chrzanowski, olkuski).

DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie kosztów usług rozwojowych, czyli udziału w:

 •   szkoleniach
 •   doradztwie
 •   egzaminach potwierdzających kwalifikacje.

Usługi rozwojowe z opcją współfinansowania wybierasz z Bazy Usług Rozwojowych po zakwalifikowaniu się do projektu.

W ramach projektu Przedsiębiorca otrzymuje 50% dofinansowania (pozostałe 50% Przedsiębiorca pokrywa ze środków własnych – jako tzw. wkład własny).
Dofinansowanie może zostać zwiększone do 80% (wkład własny Przedsiębiorcy wynosi 20%) na wsparcie dla:

 • pracowników powyżej 50 roku życia,
 • pracowników o niskich kwalifikacjach,

oraz na usługi rozwojowe dla:

 • przedsiębiorstw wysokiego wzrostu lub z branż/sektorów wysokiego wzrostu,
 • przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie miasta średniego lub miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze (Andrychów, Olkusz, Chrzanów, Trzebinia, Oświęcim, Wadowice),
 • przedsiębiorstw, które uzyskały wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju Działania 2.2 PO WER.

BON

Wartość 1 bonu = 60,00 PLN
Ważność bonu: 6 miesięcy

Limity bonów:

 • usługa szkoleniowa – 1 bon/godz. (tj. 60,00 zł/godz.),
 • usługa doradczej (coaching, mentoring, doradztwo, facylitacja) – 2 bony/godz. (tj. 120,00 zł/godz.),
 • usługa jednorazowa (egzamin) – 1 usługa wyliczana jest według algorytmu – całkowita cena usługi / 60 zł

Dopuszcza się rozliczenie 1 bonem rozwojowym odpowiednio 4, lub 2 godzin szkolenia, w sytuacji kiedy cena za godzinę szkolenia nie będzie większa niż 15 zł lub 30 zł.

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE


 •   informowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na temat finansowania usług rozwojowych
 •   zachęcanie firm do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników
 •   obsługa mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Subregionu Małopolski Zachodniej(rekrutacja, wydawanie bonów rozwojowych, kontrola oraz rozliczanie usług rozwojowych)


Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w projekcie – zapoznaj się z podanymi informacjami i dokumentami na stronie www.netbon.pl