zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Motywowanie pracowników

Podczas szkolenia uczestnicy doskonalą umiejętności w zakresie budowania motywacji pracowników w oparciu o wartości, kulturę organizacyjną, rolę menedżera, przywództwo i profesjonalną komunikację interpersonalną, m.in. w zakresie: narzędzi motywacyjnych, wzbudzania zaangażowania pracowników, czynników motywujących zespół, identyfikacji spadku aktywności pracowników, diagnozy stylu zarządzania, technik motywacji pozafinansowej, udzielania pochwał i konstruktywnej krytyki, wyznaczania celów, udzielania informacji zwrotnej czy efektywnej komunikacji.

 

Adresaci:

  • właściciele firm,
  • dyrektorzy,
  • menedżerowie i specjaliści
  • osoby pełniące role liderów zespołów 

 

Czas trwania: 2 dni (9.00 – 17.00)

 

 

Program:
 

Dzień 1
1. Motywowanie jako funkcja zarządzania.

• wpływ motywowania na wyniki biznesowe
• proces motywacji
• motywowanie w zależności od poziomu rozwoju zawodowego pracownika

2. Wykorzystanie klasycznych teorii motywacji.

• przegląd kluczowych teorii
• teorie, a praktyczne zastosowania

 3. Motywacja finansowa.

• wykorzystanie systemów bonusowych
• dostosowanie systemu premiowego do specyfiki pracy i pożądanych efektów
• zalety i wady motywacji finansowej

 4. Motywacja pozafinansowa.

• sposoby motywowania pozafinansowego
• wpływ kultury organizacji na motywację pracowników
• motywowanie pracowników o różnych typach osobowych
• motywacyjna rola lidera
• rozwój postawy liderskiej
• autoanaliza własnego stylu wywierania wpływu


 
Dzień 2
 
1. Motywująca informacja zwrotna.

• komunikacja z podwładnymi
• wpływ informacji zwrotnej na motywację pracowników
• struktura pozytywnej i konstruktywnej informacji zwrotnej
 
2. Trudne sytuacje w relacjach z podwładnymi

3. Postępowanie w sytuacjach kryzysowych

4. Procedury i programy wpływające na efektywność pracy podwładnych

5. Delegowanie uprawnień.

• motywująca i rozwojowa funkcja delegowania
• poziomy delegowania
• kluczowe aspekty skutecznego delegowania

 6. Rozwój pracowników.

• sposoby podnoszenia kompetencji pracowników
• model skutecznego coachingu

 
7. Motywowanie w okresie zmiany.

• natura zmian w firmie
• wpływ zmiany na pracowników
• utrzymanie motywacji pracowników

 

Koszt szkolenia: 1200,00zł 

 

Informacje oraz zapisy:
email: kursy@oswiata.slask.pl
tel. 32 204 14 73 wew. 25