zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Monitorowanie mierników procesów w przedsiębiorstwie

Podczas szkolenia uczestnicy pogłębiają wiedzę o stosowanych w praktyce wskaźnikach oceny jakościowej procesów oraz cechach, jakimi powinien wykazywać się prawidłowo zaprojektowany wskaźnik oceny procesów. Zostają wyposażeni w umiejętności związane z projektowaniem systemu oceny wskaźnikowej procesów w przedsiębiorstwie, doborem mierników (wskaźników) realizacji strategii dla różnych procesów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz tworzeniem i wdrażaniem zrównoważonej karty wyników.

 

Adresaci:

 • prezesi,
 • dyrektorzy,
 • członkowie zarządów,
 • pełnomocnicy ds. jakości

 

Czas trwania:

2 dni (9.00 – 17.00)

 

Program:

 

Dzień 1

 1. Podstawowe pojęcia dotyczące pomiaru procesów biznesowych: wydajność, efektywność, skuteczność.
 2. Podejście procesowe w normach jakości ISO 9000:2000.
 3. Typowe procesy biznesowe związane z działalnością pozaprodukcyjną.
 4. Zagadnienia pomiaru jakości procesów w oparciu o normę ISO 9001:2000.
 5. Standardowe mierniki jakości procesów. Podstawowe mierniki jakości procesów pozaprodukcyjnych.
 6. Zrównoważona karta wyników (balanced scorecard) jako metoda analizy i poprawy procesów biznesowych w świetle wybranych mierników.

 

Dzień 2

 1. Konstruowanie zrównoważonej karty wyników dla potrzeb indywidualnej firmy.
 2. Wdrażanie zrównoważonej karty wyników.
 3. Monitorowanie poziomu realizacji procesów za pomocą za pomocą analizy wybranych mierników
 4. Częstotliwość kontroli poziomu mierników.
 5. Podział odpowiedzialności kontroli poziomu wybranych wskaźników.
 6. Źródła informacji dotyczące poziomu mierników.
 7. Wykorzystanie informacji dotyczącej kształtowania się procesów.
 8. Doskonalenie wskaźnikowej oceny realizacji procesów.

 

Koszt szkolenia: 1200,00zł

 

Informacje oraz zapisy:
email: kursy@oswiata.slask.pl
tel. 32 204 14 73 wew. 25