zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Masaż klasyczny i relaksacyjny

Cel:

Nabycie umiejętności wykonywania masażu klasycznego i relaksacyjnego.

 

Adresaci:

Osoby posiadające:

∙           wykształcenie średnie

∙           ogólny dobry stan zdrowia potwiedzony zaświadczeniem lekarskim

∙           sprawność manualna

 

Program szkolenia:

∙           Anatomia

∙           Fizjologia

∙           Traumatologia

∙           Teoria masażu

∙           Przeciwwskazania do wykonywania masażu

∙           Technika wykonywania masażu klasycznego

∙           Techniki masażu relaksacyjnego

∙           Masaż bańką chińską

 

Szkolenie trwa 80 godzin

Cena szkolenia: 2950,00 zł

 

Uzyskane zaświadczenia:

Zaświadczenie ukończenia kursu (zgodnie z aktualnym wzorem MEN).