zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 Cele ogólne:

Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.

Zasady rekrutacji:

Uczestnicy kursu muszą spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat
 • posiadać minimum średnie wykształcenie

Instruktorem praktycznej nauki zawodu może być osoba, która posiada ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonym w załączniku do rozporządzenia  i zatwierdzony przez kuratora oświaty, i posiada ponadto:

 1. tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać i co najmniej 3 letni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

a)      Świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub

b)      Świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub

 1. tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać,  i co najmniej 4-letni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

a)      Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub

b)      Świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie, niż ten, którego będą nauczać, lub

c)       Świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub

 1. dyplom ukończenia studiów:

a)      Na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej 2-letni staż w zawodzie, którego będą nauczać

b)      Na innym kierunku nią odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej 4-letni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

 1. tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej 6-letni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły II stopnia
 2. tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać

 

Koszt szkolenia: 1050,00 zł

Posiadamy aktualny program szkolenia zatwierdzony przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Nr zatwierdzenia WE-KZ.5633.1.16.2019.

 

Najbliższy termin kursu: 27.08.2020-01.09.2020

Miejsce realizacji:

27.08.2020 - 28.08.2020 - ul. Goetla 2, 40-749 Katowice - Murcki

29.08.2020-01.09.2020 - Al. Korfantego 141 Katowice

 

 

 

 

Tematyka szczegółowa

wykład

ćwiczenia

 1.  

Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy

5

-

 1.  

Elementy psychologii w komunikacji i relacjach "instruktor - osoba ucząca się"

8

-

 1.  

Metodyka praktycznej nauki zawodu

27

-

 1.  

Umiejętności dydaktyczne

-

8

 

Razem: 48 h