zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

NAJBLIŻSZY TERMIN SZKOLENIA

Nie planowany

 

 

 

Terminy zjazdów:

Do ustalenia

 

 

Kurs doskonalący umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, przeznaczony dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, którzy - zgodnie z art. 38b. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia - są zobowiązani co 5 lat przejść szkolenie lub kurs w zakresie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt. 8, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu policji, zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub kursu.

 

Liczba godzin:  40, w tym
▪    8 godzin teorii,
▪    32 godzin zajęć praktycznych

 

Zakres szkolenia:

I. Przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie:
1)    ustawy o ochronie osób i mienia;
2)    ustawy o broni i amunicji;
3)    uprawnień kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z uwzględnieniem użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej;
4)    odpowiedzialności karnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej;
5)    odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

II. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w zakresie:
1)    zasad udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadkach zranień bądź krwawień tętniczych i żylnych, złamań kości, oparzeń, porażenia przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej lub omdleń;
2)    praktycznego opatrywania ran postrzałowych, unieruchamiania kończyn, wykonywania sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

III. Wyszkolenie strzeleckie w zakresie:
1)    zasad bezpiecznego posługiwania się i obchodzenia z bronią oraz zasad bezpiecznego zachowania się na strzelnicy;
2)    technik i postaw strzeleckich;
3)    strzelania z pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka, strzelby gładkolufowej.

IV. Samoobrona i techniki interwencyjne w zakresie:
1)    postawy i poruszania się w walce;
2)    technik wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposobów ich blokowania;
3)    padów i przewrotów w walce wręcz;
4)    sprowadzania do parteru z wykorzystaniem: podcięć, chwytów za głowę lub nogi;
5)    chwytów transportowych – dźwigni na stawy kończyn górnych;
6)    uwalniania się z chwytów, obchwytów i duszeń;
7)    miejsc wrażliwych na ciele człowieka i sposobów obezwładniania;
8)    technik zakładania kajdanek i obszukiwania osób;
9)    posługiwania się pałką służbową;
10)    technik stosowania chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających oraz posługiwania się przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;
11)    technik usuwania z pojazdu osoby stawiającej opór;
12)    obrony przed atakami nożem i niebezpiecznymi przedmiotami;
13)    obrony przed zagrożeniem bronią palną;
14)    podstawowych technik posługiwania się bronią w walce.

 

Koszt szkolenia: 800,00 zł

Zapisy i informacje:
kursy@oswiata.slask.pl
tel. 32/ 204 14 73 w. 25