zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Kierownik wycieczek (stacjonarnie lub on-line)

Najbliższe terminy kursu

(on-line) Rejestracja

 

Cele ogólne:

Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji kierownika wycieczek szkolnych.

W wyniku realizacji szkolenia absolwent nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • Organizacji wycieczek szkolnych/imprez
 • Planowania pracy wychowawco – opiekuńczej w zakresie krajoznawstwa i turystyki
 • Bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników wycieczek/imprez
 • Organizacji pracy kierownika wycieczek szkolnych
 • Prowadzenia dokumentacji wycieczek/imprez

 

Umiejętności wymagane od kandydata:

 • Wykształcenie średnie
 • ogólny dobry stan zdrowia
 • opanowanie
 • umiejętności komunikacyjne
 • odporność na stres
 • niekaralność

 

Koszt szkolenia stacjonarnie: 200,00 zł

Koszt szkolenia on-line:   150,00zł

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN.

 

 

 

Tematyka szczegółowa

wykład

ćwiczenia

 1.  

Organizacja wycieczek szkolnych/imprez

1

-

 1.  

Planowanie pracy wychowawco – opiekuńczej w zakresie krajoznawstwa i turystyki

1

1

 1.  

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek/imprez

1

2

 1.  

Organizacja pracy kierownika wycieczek szkolnych

1

1

 1.  

Prowadzenie dokumentacji wycieczek/imprez

1

1

 

Razem: 10