zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Kierownik do spraw bezpieczeństwa podczas imprez masowych

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 września 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. Nr 183, poz. 1087) kandydaci na kierowników ds. bezpieczeństwa jak i na członków obu służb, podlegają obowiązkowemu szkoleniu.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zadań z zakresu ochrony imprez masowych i kierowania działaniami ochronnymi, potwierdzonych zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia.

 

Wymagania dla kandydatów: 

▪          obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz

           biegła znajomość języka polskiego; 

▪          ukończone 18 lat; 

▪          pełna zdolność do czynności prawnych; 

▪          niekaralność prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne.  

 

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest zgodne z wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 (Dz. U. nr 183, poz. 1087), zaświadczenie jest bezterminowe

Program ramowy:

 

Temat

 
1.

Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne.

2

2.

 Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.

2

3. 

 Zasady sporządzania dokumentacji na potrzeby zezwolenia.

2

4.

Misja służb organizatora imprezy masowej.

2

5.

 Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania.

2

6.

 Zabezpieczenia imprez masowych.

4

7.

 Zagadnienia prawne.

4

8.

Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej.

1

9.

 Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej . 

1

10.

 Zadania służb organizatora imprezy masowej. 

2

11.

Zasady współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.

2

12.

 Zabezpieczenie medyczne i sanitarne.

2

13.

 Wybrane aspekty prawa budowlanego.

2

14.

 Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych.

2

15.

 Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej.

2

16.

 Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii.

2

17.

 Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii.

2

18.

 Wybrane zagadnienia z zakresu kryminologii i kryminalistyki.

2

19.

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego procesowego.

2

20.

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego. 

2

21.

 Wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego.

2

22.

 Techniczne środki zabezpieczenia imprezy masowej.

2

23.

 Ćwiczenia praktyczne.  

4

Razem godzin :

50

Planowany termin rozpoczęcia: nie planujemy

Cena szkolenia: 800,00zł

Zajęcia odbywają sie w grupach min. 10-osobowych

 

ZAPISY:

32 204 14 73 wew. 25,36

e-mai: kursy@oswiata.slask.pl

UWAGA! Dla chętnych dodatkowe zajęcia z zakresu ZASAD POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM (2 godziny) – w cenie kursu