zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Etyka organizacji

 

Podczas szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę z zakresu kształtowania postaw i zachowań pracowników w relacjach wewnętrznych jak i zewnętrznych, co skutkuje poprawą efektywności firmy i budowie jej pozytywnemu wizerunku.

 

 

Adresaci:

▪       właściciele firm,

▪       członkowie zarządów i rad nadzorczych,

▪       dyrektorzy

 

Czas trwania:

1 dzień (9.00 – 17.00)

 

Program:

 1. Wartości i granice wolności gospodarczej
 2. Wolność, własność, sprawiedliwość
 3. Ład instytucjonalno-prawny – jego rola w tworzeniu bogactwa
 4. Ubóstwo jako niedostatek sposobności
 5. Własność i jej etyczny wymiar
 6. Praca źródłem bogactwa
 7. Wzrost podziału pracy
 8. Fundusz emerytalny i jego właściciele
 9. Problem bogactwa i ubóstwa w perspektywie wolności i bezpieczeństwa
 10. Etyczna refleksja nad państwem opiekuńczym
 11. Podstawowe uwarunkowania ubóstwa w Polsce
 12. Globalizacja solidarności z ludźmi wykluczonymi
 13. Gospodarka i świat wartości etycznej i ich zastosowanie na swoich stanowiskach pracy

 

Koszt szkolenia: 600,00zł 

 

Informacje oraz zapisy:
email: kursy@oswiata.slask.pl
tel. 32 204 14 73 wew. 25