zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Dotknij nauki - ZAKOŃCZONY

 

 PROJEKT JUŻ ZAKOŃCZONY 

Projekt „Dotknij nauki” (nr RPSL.11.01.04-24-02FF/17), realizowany jest przez Miasto Zabrze we współpracy
z OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o., w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres realizacji Projektu: 01.09.2017r. - 31.08.2019r.

Cel Projektu:

Celem Projektu jest poprawa efektywności kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych
i matematyki w Zabrzu poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych–szkolnych i pozaszkolnych dla 1200 uczniów szkół podstawowych. Docelowo uczniowie nabędą kompetencje miękkie w zakresie efektywnego uczenia się oraz kompetencje kluczowe poprzez liczne praktyczne działania wyjaśniające zjawiska i prawa świata przyrody (zajęcia praktyczne stacjonarne przeprowadzane w szkolnej pracowni dostosowanej do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, zajęcia wyjazdowe, spotkania z ekspertem). W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do pracowni eksperymentu naukowego, w skład którego wchodzić będą pomoce dydaktyczne (matematyka, chemia, fizyka, biologia, geografia), sprzęt multimedialny i TIK oraz meble. W projekcie przewiduje się także doskonalenie nauczycielskich zespołów przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w zakresie stosowania metod i form nauczania sprzyjających kształtowaniu kompetencji kluczowych w ramach przedmiotów ścisłych.

Projektem objętych zostanie 20 Szkół:

 • Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zabrzu, ul. F. Płaskowickiej 2, 41-800 Zabrze;
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Zabrzu, ul. Sportowa 5, 41-800 Zabrze;
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 w Zabrzu, ul. Cmentarna 7, 41-800 Zabrze;
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu, ul. Królewska 4, 41-800 Zabrze;
 • Szkoła Podstawowa nr 7 w Zabrzu, ul. Pokoju 41, 41-800 Zabrze;
 • Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Zabrzu, ul. Ks. J. Wajdy 7, 41-800 Zabrze;
 • Szkoła Podstawowa nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Zabrzu, ul. Daleka 2, 41-800 Zabrze;
 • Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałem Integracyjnym im. Adama Mickiewicza w Zabrzu, ul. Gdańska 10, 41-800 Zabrze;
 • Szkoła Podstawowa nr 16 im. Wincentego Pstrowskiego w Zabrzu, ul. Lompy 78, 41-800 Zabrze;
 • Szkoła Podstawowa nr 18 im. Powstańców Śląskich w Zabrzu, ul. Karczewskiego 10, 41-800 Zabrze;
 • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Jurija Gagarina w Zabrzu, ul. Bytomska 26, 41-803 Zabrze;
 • Szkoła Podstawowa nr 22 w Zabrzu, ul. Bytomska 94, 41-803 Zabrze;
 • Szkoła Podstawowa nr 24 im. Norberta Kroczka w Zabrzu, ul. Tarnopolska 85-87, 41-807 Zabrze;
 • Szkoła Podstawowa nr 26 im. Rodła w Zabrzu, ul. S. Ogórka 9, 41-807 Zabrze;
 • Szkoła Podstawowa nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu, ul. Kosmowskiej 43, 41-808 Zabrze;
 • Szkoła Podstawowa nr 30 w Zabrzu, ul. Wawrzyńskiej 11, 41-813 Zabrze;
 • Szkoła Podstawowa nr 32 im. Roberta Bednorza w Zespole Szkolno-Przedszkolny Nr 8 w Zabrzu, ul. Badestinusa 30, 41-814 Zabrze;
 • Szkoła Podstawowa nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Zabrzu, ul. Gen. W. Sikorskiego 74, 41-809 Zabrze;
 • Szkoła Podstawowa nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu, Plac Warszawski 6, 41-800 Zabrze;
 • Szkoła Podstawowa nr 43 im. Leona Kruczkowskiego w Zabrzu, ul. Buchenwaldczyków 25, 41-800 Zabrze.

Projektem zostanie objętych 1200 Uczniów/Uczennic, którzy uczą się w jednej z ww. Szkół oraz 96 nauczycieli (zarówno kobiet jak i mężczyzn), którzy pracują w jednej z ww. Szkół.

Główne zadania w Projekcie to m.in. kształtowanie i rozwijanie kompetencji u uczniów i nauczycieli oraz utworzenie pracowni "eksperymentu naukowego".

Projekt realizuje wskaźniki:

- zwiększenie liczby uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe poprzez kurs efektywnego uczenia się, zajęcia dodatkowe pozalekcyjne szkolne i pozaszkolne; spotkania z ekspertami;

- zwiększenie liczby szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych, w tym sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych;

- zwiększenie liczby nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu dzięki wysokiej jakości warsztatom metodycznym.

Wartość Projektu4 261 188,10 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 3 622 009,88 zł.

 

Kontakt:

OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o.

40-092 Katowice, ul. Mickiewicza 28/5, e-mail: zarzad@oswiata.slask.pl

Biuro Projektu Partnera

40-154 Katowice, Al. W. Korfantego 141, e-mail: kowalczyk@oswiata.slask.pl

 

Lider Projektu - link