zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Aktualności

Centralizacja rozliczeń VAT w placówkach oświatowych

Data publikacji: 2016-06-01

Zakres szkolenia: zagadnienia rozliczania VAT w placówkach oświatowych w świetle zmian wprowadzonych 01.01.2016r. oraz zmian obowiązujących od 01.01.2017r.

Adresaci: osoby  odpowiedzialne za obsługę finansową placówek oświatowych - w jednostkach obsługi placówek oświatowych, urzędach gmin, starostwach powiatowych

 

Czas trwania: 2 dni (12 godzin)

 

Termin i miejsce: 14-15 września 2016r.

Śląskie Centrum Edukacji OŚWIATA,

al. Korfantego 14, 40-154 Katowice

 

Cena:480,00zł

(szkolenie zwolnione z VAT na podstawie art. 43  ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług)

 

 Program szkolenia:

▪      Centralizacja rozliczeń VAT.

▪      Praktyczne aspekty centralizacji  rozliczeń VAT w placówce oświatowej.

▪      Nowe zasady określania współczynnika sprzedaży.

▪      Nowy współczynnik, a obowiązek stosowania proporcji sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT.

▪      Korekta roczna i wieloletnia przy nabyciu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (wydatki zakupione do działalności gospodarczej oraz poza tą działalnością, zakupu związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną z VAT).

▪      Opodatkowanie dochodów oraz odliczenie VAT od wydatków.

▪      Nowe regulacje w zakresie odliczeń, a treść oświadczeń o kwalifikowalności podatku dla potrzeb projektów korzystających z dofinansowania.

▪      Najnowsze interpretacje organów podatkowych oraz wyroki sądów administracyjnych w sprawach dot. rozliczeń podatku VAT przez JST.

 

Zapisy i informacje:

Rejestracja on-line

tel. 32 204 14 73 w. 25, 36, kursy@oswiata.slask.pl, www.oswiata.slask.pl

 

Wpłaty:Wpłaty prosimy dokonywać do dnia 31.08.2016r. na konto

OŚWIATA Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/7, 40-092 Katowice

Śląski Bank Spółdzielczy "Silesia" w Katowicach

nr konta 80 8437 0002 0010 0155 8283 0001, tytułem: Szkolenie - Centralizacja VAT

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ