zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Budowanie systemu bezpiecznego obiektu

Adresaci:

Wszystkie osoby zainteresowane tworzeniem  systemów bezpieczeństwa obiektów.

Cel szkolenia:

Wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do stworzenia spójnego systemu bezpieczeństwa obiektu i jego otoczenia.

Program:

  • Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne – diagnoza sytuacji.
  • Założenia strategii zapobiegania przestępczości przez kształtowanie bezpiecznej przestrzeni (CPTED).
  • Metody kształtowania bezpiecznej przestrzeni (zieleń, oświetlenie, kształt budynku, wyznaczanie stref dostępu, zarządzanie nieruchomością, zabezpieczanie dóbr materialnych)
  • Zabezpieczanie danych osobowych

Czas trwania: 10 godzin

Cena: 500,00 zł

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest zgodne z wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r., poz. 622).