zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Budowanie pozycji lidera

 

Podczas szkolenia uczestnicy dowiadują się jak świadomie pełnić rolę lidera oraz kształtować swój styl przywództwa. Poznają zadania i cele, jakie stoją przed liderem w różnych sytuacjach i zespołach. Nabywają umiejętności skutecznego budowania i prowadzenia zespołów, budowania relacji  i zaangażowania w swoich zespołach, skutecznego komunikowania się z podwładnymi i rozwijania swoich pracowników przez odpowiednie delegowanie, wsparcie, adekwatnie dobrany styl przywództwa

 

Adresaci:

  • właściciele firm,
  • dyrektorzy,
  • menedżerowie i specjaliści
  • pracownicy chcący rozwijać się w celu zarządzania ludźmi

 

Czas trwania: 2 dni (9.00 – 17.00)

 

 

Program:

 

Dzień 1

1.    Budowanie i rozwój zespołu, kreowanie efektywności i synergii oraz kształtowanie kultury współpracy w zespole
2.    Przywództwo sytuacyjne
3.    Rola i zadania lidera w zespołach projektowych lub funkcyjnych
4.    Budowanie wizerunku i autorytetu lidera
5.    Kreowanie atmosfery i środowiska innowacyjności
6.    Komunikacja w zespole


Dzień 2

1.    Delegowanie zadań
2.    Motywowanie pozafinansowe
3.    Rozwój i coaching,
4.    Wyznaczanie celów i ocenianie podwładnych
5.    Rozwiazywanie  konfliktów,
6.    Myślenie strategiczne
7.    Podejmowanie decyzji

 

Koszt szkolenia: 1400,00zł 

 

Informacje oraz zapisy:
email: kursy@oswiata.slask.pl
tel. 32 204 14 73 wew. 25