zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Budowa i zarządzanie zespołem

 

Podczas szkolenia uczestnicy poszerzają wiedzę na temat procesu grupowego, poznają proces kształtowania zachowań sprzyjających porozumiewaniu się i pracy zespołu. Poznają swoje mocne i słabe strony funkcjonowania w zespole oraz zarządzania zespołem, polepszają skuteczność kierowania współpracą w zespole w trudnych sytuacjach zawodowych.

 

 

Adresaci:

▪       właściciele firm,

▪       dyrektorzy,

▪       menedżerowie i specjaliści

 

Czas trwania: 2 dni (9.00 – 17.00)

 

 

Program:

 

Dzień 1

 1. Płaszczyzny współpracy w zespole

 • Zadanie
 • Ludzie
 • Procedura

 2. Role zespołowe i ich wpływ na pracę zespołową

 • Teoria ról zespołowych
 • Omówienie 8 ról zespołowych wg R. Belbina 
 • Wpływ ról zespołowych na pracę zespołu
 • Zlecanie i egzekwowanie zadań

 

Dzień 2

 1. Umiejętności komunikacyjne jako podstawa budowania zespołu i kierowania nim

 • Teoria procesu komunikacji
 • Centralna umiejętność – aktywne słuchanie
 • 5 stopni aktywnego słuchania
 • Radzenie sobie z obiekcjami

 2. Kierowanie zespołem

 • Koncepcja zarządzania sytuacyjnego
 • Style zarządzania sytuacyjnego

 

Koszt szkolenia: 1400,00zł

 

Informacje oraz zapisy:
email: kursy@oswiata.slask.pl
tel. 32 204 14 73 wew. 25