zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Arteterapia

Zapisz się

Studia podyplomowe z Arteterapii

na podstawie autorskiego programu

profesora dr hab. Wiesława KarolakaPodyplomowe studia Arteterapii przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich z zakresu pedagogiki, psychologii, muzyki, sztuk plastycznych, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa, filologii (w wyjątkowych przypadkach również innych kierunków studiów). 

Adresowane są do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych i terapeutycznych, pracowników placówek kulturalno – oświatowych oraz dla osób pragnących pracować w takich placówkach. 

Celem Podyplomowych Studiów Arteterapii jest podwyższenie kwalifikacji w zakresie wielokierunkowej wiedzy o niepełnosprawności, wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania. 

Program obejmuje 380 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów (80% zajęć to praca technikami warsztatowymi). Studia kończą się pracą dyplomową (przygotowanie własnego projektu). 

Podstawą do uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest: 
- otrzymanie zaliczeń wymaganych programem studiów, 
- przedłożenie pracy dyplomowej przygotowanej w ramach seminarium dyplomowego (Projekt własnego rozwoju podmiotowego rozwój wewnętrzny – samoświadomość oraz rozwoju przedmiotowego rozwój zewnętrzny – środowisko, w którym żyjemy). 


Czas trwania: 

3 semestry (15 miesięcy), zajęcia prowadzone są w Katowicach raz w miesiącu (sobota + niedziela)

Prowadzimy nabór letni i zimowy.

Dokumenty wymagane od kandydata: 
- 1 zdjęcie
- dowód osobisty (do wglądu i weryfikacji podczas zapisu)
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny na miejscu w sekretariacie - Katowice Al. W. Korfantego 141)

Koszt: 
3200,00zł / za 3 semestry

Płatność rozłożona jest na miesięczne raty.

Organizator:
Akademia Humanistyczno - Ekomiczna w Łodzi - Centrum Kształcenia Podyplomowego we współpracy z OŚWIATA i BIZNES Spółka zo.o. w Katowicach.

Kontakt i zapisy: 

e-mail: I.Piekarska@oswiata.slask.pl

tel. 32/ 258 71 72 wew.21