zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

ABC managera

 

Podczas szkolenia uczestnicy doskonalą umiejętności potrzebne do efektywnej realizacji zadań menedżerskich, poznają swoje mocne strony i obszary rozwojowe oraz najważniejsze teorie stanowiące bazę do kierowania ludźmi. 

 

Adresaci:

▪      nowo mianowani menagerowie

▪      kierownicy chcący uzupełnić swoją wiedzę

 

Czas trwania: 3 dni (9.00 – 17.00)

 

Program:

 

Dzień 1

 1. Sylwetka lidera
 2. Zasady skutecznej komunikacji
 3. Style porozumiewania z innymi
 4. Bariery i ograniczenia skutecznej komunikacji
 5. Doskonalenie struktury porozumiewania się
 6. Typologia stylów zarządzania
 7. Zespołowość - rola reguł i norm w pracy grupowej

 

Dzień 2

 1. Budowanie atmosfery współpracy i dzielenia się wiedzą
 2. Organizacja pracy w zespole
 3. Motywowanie
 4. Sposoby motywowania pracownika.
 5. Pozytywna i negatywna informacja zwrotna
 6. Błędy w sytuacji oceniania
 7. Rozmowa służąca przekazaniu trudnych decyzji
 8. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w zespole
 9. Delegowanie zadań

 

Dzień 3

 1. Psychologia zarządzania zmianami
 2. Naturalne konsekwencje wprowadzanych zmian
 3. Struktura konfliku
 4. Budowanie dobrego kontaktu i porozumienia w obliczu konfliktu
 5. Świadomość własnych emocji i kontrola stresu

 

Koszt szkolenia: 2000,00zł

 

Informacje oraz zapisy:
email: kursy@oswiata.slask.pl
tel. 32 204 14 73 wew. 25