zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Aktualności

„Strategia Rzemiosł – kompleksowe wsparcie w zakresie zarządzania strategicznego”

Data publikacji: 2016-11-08

Informujemy, iż od 01.10.2016 do 31.08.2018 realizowany będzie w partnerstwie projekt „Strategia Rzemiosł – kompleksowe wsparcie w zakresie zarządzania strategicznego” mający na celu wsparcie doradcze dla 80 mikro małych i średnich przedsiębiorstw, które bezpośrednio przełoży się na wzrost liczby MSP wykorzystujących wsparcie partnerów społecznych przy realizacji działań wspierających rozwój przedsiębiorstwa, w tym pozwalających na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemów finansowania w regionach.

Szczegółowe informacje