zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

"Nowy start - wsparcie śląskiej młodzieży" - ZAKOŃCZONY

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

  • Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),
  • Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym ani ze środków publicznych),
  • Nie szkolą się.

 

 

W ramach projektu, dla uczestników, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

1.      Poradnictwa zawodowego

2.       Szkoleń zawodowych, takich jak:

  • ECDL STANDARD PROFILE (7 modułów: B1 – Podstawa pracy z komputerem, B2 – Podstawy pracy w sieci, B3 – Przetwarzanie tekstów, B4 – Arkusze kalkulacyjne, S1 – użytkowanie baz danych, S3 -IT Security, S4 -Web editing) - 140 h
  • ECDL ADVANCED PROFILE (A3 - zaawansowane użytkowanie baz danych) – 30h

3.    Płatnych 3 miesięcznych staży zawodowych w wybranym przedsiębiorstwie.

4.    Pośrednictwa pracy

 

 

Każdemu uczestnikowi zapewniamy:

  • jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości 1130,50 zł
  • refundację kosztów dojazdu na szkolenia w wys max 158,15 zł (jeśli szkolenie odbywa się poza miejscowością zamieszkania uczestnika)
  • wyżywienie w trakcie trwania szkoleń,
  • egzaminy ECDL i możliwość uzyskania certyfikatów ECDL Base, Standard i Advanced
  • stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości 1 750 zł za każdy miesiąc stażu.

 

 

Aby wziąć udział w projekcie, wypełnij załączony poniżej formularz i dostarcz na adres:

Centrum Szkolenia Kursowego i Doradztwa Oświata
al. Korfantego 141, 40-154 Katowice

 

 

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY