zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

„Aktywność zawodowa szansą na zmiany” - ZAKOŃCZONY

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

  • w wieku powyżej 30 lat,
  • niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo),
  • zamieszkałe na terenie woj. śląskiego

 

 

W ramach projektu, dla uczestników, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

a)     Przygotowanie doradcze do wejścia na rynek pracy
- Weryfikacja predyspozycji potencjalnych uczestników do udziału w projekcie
- Budowa Ścieżki Kariery (IPD)
- Przełamywanie Barier - szkolenie motywacyjne
- Kształtowanie Umiejętności Społecznych
- wsparcie Lidera ścieżki wsparcia

b)    Zindywidualizowane wsparcie szkoleniowe (do wyboru),
- pracownik ochrony mienia
- kosmetyczka wraz ze stylizacją paznokci
- florysta / florystka

c)     3 - miesięczny staż zawodowy (dla 58 uczestników),

d)    Integracja z Rynkiem Pracy
- Aktualizacja IPD
- Motywacja do działania - szkolenie motywacyjne coachem
- Poradnictwo zawodowe
- Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy
- Warsztaty wizerunkowe (Look i savoire vivre)
- Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z jego kwalifikacjami i kompetencjami

 

 

Każdemu uczestnikowi zapewniamy BEZPŁATNIE:

  • wymagane dla danego kursu badania lekarskie,
  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek podczas szkoleń,
  • zwrot kosztów dojazdu
  • ubezpieczenie NNW a trakcie szkoleń,
  • egzamin zewnętrzne po szkoleniach zawodowych,
  • stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i stażu.

 

Po szkoleniach dla 60% uczestników zapewniamy 3-miesięczne staże zawodowe.
Za udział w szkoleniach i stażu uczestnicy/uczestniczki otrzymują stypendium

 

 

Aby wziąć udział w projekcie, wypełnij załączony poniżej formularz i dostarcz na adres:

Centrum Szkolenia Kursowego i Doradztwa Oświata
al. Korfantego 141, 40-154 Katowice