Szkolenie energetyczne (SEP) z zakresu Grupy 1/2/3 eksploatacja i dozór, zakończone egzaminem państwowym.

Opis

 Cel szkolenia:

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego ("uprawnienia Urzędu Regulacji Energetyki") dla  osób zajmujących się eksploatacją i dozorem w zakresie poniższych grup:

Grupa 1 dotyczy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną,
Grupa 2 dotyczy urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło i innych urządzenia energetyczne,
Grupa 3 dotyczy urządzeń, instalacji i sieci gazowych, wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Cena szkolenia: 79,00 zł

Opłata za egzamin państwowy eksploatacja lub dozór osobno dla każdej z grup 260,00 zł (dwieście sześćdziesiąt złotych zw. z VAT)

Cena egzaminu (10% najniższej krajowej) zależna od Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 2020 r. Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2020 r. ustalone zostało na kwotę 2600,00 zł.

Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia, które ważne są 5 lat.

AKTUALNE TERMINY SZKOLEŃ OTWARTYCH:

 
WARSZAWA   12.03.2020 godz. 16:00-19:00
RYBNIK           20.03.2020 godz. 08:00-11:00
KATOWICE     20.03.2020 godz. 16:00-19:00
WROCŁAW     25.03.2020 godz. 16:00-19:00
ŁÓDŹ               30.03..2020 godz. 16:00-19:00Miejsce szkolenia: OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o.

Szkolenie WARSZAWA: ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa

Szkolenie BYTOM:         ul. Pułaskiego 3, 41-902 Bytom

Szkolenie WROCŁAW:   ul. Wagonowa 34, 53-609 Wrocław

Szkolenie ŁÓDŹ:            ul. Siedlecka 3 b, 93-138 Łódź

Szkolenie KATOWICE:    Al. Korfantego 141, 40-154 Katowice

Szkolenie RYBNIK:         CPK Rybnik, ul. 3 Maja 18, 44-200 Rybnik

Szkolenie OPOLE:          ul. Katowicka 55, 46-020 Opole

Szkolenie POZNAŃ:       Al. Niepodległości 2, 60-967 Poznań

Szkolenie GDYNIA:        ul. 10-go Lutego 33, 81-364 Gdynia

 

 

 

 

  Zapraszamy

 

OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o.                          OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o. CPK Rybnik

al. Korfantego 141                                           ul. 3 Maja 18

40-154 Katowice                                              44-200 Rybnik

Tel. 32/201 01 99 wew. 25                               Tel. 511 448 144, 32/42 25 680