Szkolenie energetyczne (SEP) z zakresu Grupy 1/2/3 eksploatacja i dozór, zakończone egzaminem państwowym.

Opis

 Cel szkolenia:

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego ("uprawnienia Urzędu Regulacji Energetyki") dla  osób zajmujących się eksploatacją i dozorem w zakresie poniższych grup:

Grupa 1 dotyczy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną,
Grupa 2 dotyczy urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło i innych urządzenia energetyczne,
Grupa 3 dotyczy urządzeń, instalacji i sieci gazowych, wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Cena szkolenia: 79,00 zł

Opłata za egzamin państwowy eksploatacja lub dozór osobno dla każdej z grup 225,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć złotych zw. z VAT)

Cena egzaminu (10% najniższej krajowej) zależna od Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r.

Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia, które ważne są 5 lat.

AKTUALNE TERMINY SZKOLEŃ OTWARTYCH:

WARSZAWA   14.11.2019 godz. 16:00-19:00
ŁÓDŹ               25.11.2019 godz. 16:00-19:00
WROCŁAW     28.11.2019 godz. 16:00-19:00
RYBNIK           29.11.2019 godz. 08:00-11:00
KATOWICE     29.11.2019 godz. 16:00-19:00

WROCŁAW     09.12.2019 godz. 16:00-19:00
WARSZAWA   12.12.2019 godz. 16:00-19:00

ŁÓDŹ               16.12.2019 godz. 16:00-19:00
RYBNIK           17.12.2019 godz. 08:00-11:00
KATOWICE     17.12.2019 godz. 16:00-19:00


Miejsce szkolenia: OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o.

Szkolenie WARSZAWA: ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa

Szkolenie BYTOM:         ul. Pułaskiego 3, 41-902 Bytom

Szkolenie WROCŁAW:   ul. Wagonowa 34, 53-609 Wrocław

Szkolenie ŁÓDŹ:             ul. Siedlecka 3 b, 93-138 Łódź

Szkolenie KATOWICE:   Śląskie Centrum Edukacji OŚWIATA, al. Korfantego 141, 40-154 Katowice

Szkolenie RYBNIK:         CPK Rybnik, ul. 3 Maja 18, 44-200 Rybnik

 

  Zapraszamy

 

OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o.                          OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o. CPK Rybnik

al. Korfantego 141                                           ul. 3 Maja 18

40-154 Katowice                                              44-200 Rybnik

Tel. 32/201 01 99 wew. 25                               Tel. 511 448 144, 32/42 25 680