Detektyw

Opis

Szkolenie organizowany pod patronatem

POLSKIEJ FEDERACJI DETEKTYWÓW

TERMIN ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA

12.01.2019    ZAPRASZAMY!!!

 

SZKOLENIE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DETEKTYWA

szkolenie weekendowe

Jedyne w województwie śląskim szkolenie pod patronatem Polskiej Federacji Detektywów.

 

Dodatkowo - 10 godzin szkolenia z zakresu kryminalistycznych aspektów pracy detektywa, jak również technik inwigilacji fizycznej i elektronicznej.
Nowy program szkolenia zakłada odbycie szkolenia w ilości 50 godzin dydaktycznych, a następnie wystąpienie z wnioskiem o wydanie licencji detektywa do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Komendanta Wojewódzkiego Policji.
W przypadku nieposiadania miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do Komendanta Stołecznego Policji.

Kadrę wykładowców stanowią doświadczeni trenerzy i emerytowani oficerowie pionu kryminalnego i przestępczości gospodarczej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z uprawnieniami pedagogicznymi.

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia występują z wnioskiem do Policji o wydanie licencji detektywa.

Miejsce zajęć: Śląskie Centrum Edukacji OŚWIATA, al. Korfantego 141, 40-154 Katowice

Koszt szkolenia: 990,00zł

Dla pracowników policji przewidziano rabatProgram:

Temat I: Ochrona danych osobowych
1.    Pojęcie danych osobowych.
2.    Organy ochrony danych osobowych.
3.    Zasady przetwarzania danych osobowych.
4.    Zasady rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych.
5.    Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Temat II: Ochrona informacji niejawnych
1.    Pojęcie informacji niejawnych.
2.    Zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy o ochronie informacji niejawnych.
3.    Klasyfikacja informacji niejawnych.
4.    Zasady ochrony informacji niejawnych.
5.    Dostęp do informacji niejawnych.
6.    Zasady przetwarzania informacji niejawnych.
7.    Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Temat III: Prawa i obowiązki detektywa
1.    Ustawowe uprawnienia detektywa.
2.    Obowiązki detektywa.
3.    Odpowiedzialność cywilna i karna detektywa.

Temat IV : Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
1.    Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
2.    Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych.
3.    Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy.
4.    Organy uprawnione do kontroli działalności gospodarczej.
5.    Uprawnienia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.
6.    Rejestr działalności regulowanej i jego forma.
7.    Przepisy regulujące wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej z zakresie usług  detektywistycznych przez obywatela Unii Europejskiej.
8.    Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych na terenie Unii Europejskiej
Zapisy i informacje:
kursy@oswiata.slask.pl
tel. 32/ 204 14 73 w. 25, 36