zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Szkolenie energetyczne (SEP) z zakresu Grupy 1/2/3 eksploatacja i dozór, zakończone egzaminem państwowym.

 Cel szkolenia:

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego ("uprawnienia Urzędu Regulacji Energetyki") dla  osób zajmujących się eksploatacją i dozorem w zakresie poniższych grup:

Grupa 1 dotyczy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną,
Grupa 2 dotyczy urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło i innych urządzenia energetyczne,
Grupa 3 dotyczy urządzeń, instalacji i sieci gazowych, wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Cena szkolenia: 79,00 zł

Opłata za egzamin państwowy eksploatacja lub dozór osobno dla każdej z grup 301,00 zł (dwieście osiemdziesiąt złotych zw. z VAT)

Cena egzaminu (10% najniższej krajowej) zależna od Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej staki godzinowej w 2022 r. Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2022 r. ustalone zostało na kwotę 3010,00 zł.

Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia, które ważne są 5 lat.

Więcej informacji także na stronie: Kursy i egzaminy SEP Katowice

 

  Zapraszamy

 

OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o.                         

al. Korfantego 141                                          

40-154 Katowice                                             

Tel. 32/204 14 73 wew. 32