zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Szkolenie energetyczne pomiarowe dla urządzeń i instalacji użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych

Cel:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie Grupy 1 eksploatacji (E-1) i dozoru (D-1).

 

Adresaci:

Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba chcąca uzyskać uprawnienia do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych. 
Odbycie takiego szkolenia zalecane jest dla osób wykonujących pomiary, dokonujących przeglądów technicznych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • pełnoletność (ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do szkolenia),
 • wykształcenie minimum podstawowe.
 • opanowanie
 • umiejętności komunikacyjne
 • odporność na stres
 • podstawowe wiadomości z elektrotechniki

Program szkolenia:

 • Cały zakres ochrony porażeniowej do 1 kV
 • Dla urządzeń i instalacji użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych
 • Rezystancja izolacji
 • Impedancja pętli zwrotnej
 • Rezystancja uziemień
 • Projektowanie instalacji odgromowych
 • Pomiar ciągłości przewodów wyrównawczych
 • Pomiar prądu upływu’’

 

Kurs kończy się egzaminem państwowym i po pozytywnym zdaniu egzaminu - uzyskaniem uprawnień energetycznych pomiarowych G-1; E-1 i D-1
 

 

 

Zapraszamy!

OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o.                          OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o. CPK Rybnik

al. Korfantego 141                                           ul. 3 Maja 18

40-154 Katowice                                              44-200 Rybnik

Tel. 32/201 01 99 wew 25                               Tel. 511 448 144, 32/42 25 680