Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym (przewóz osób, przewóz rzeczy, spedycja)

Zadzwoń i zapisz się na kurs:
032 204 14 73 w. 36, 25
Termin rozpoczęcia:  30 czerwca 2018 r.
Termin egzaminu:  21 lipca 2018 r.

 

 

 

 

Szkolenie okresowe kierowców

Szkolenie okresowe to kurs, który musi ukończyć każda osoba chcąca pracować jako kierowca w transporcie drogowym.

Przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR)

Zadaniem niniejszego szkolenia jest umożliwienie kierowcom poznania zasad obchodzenia się z towarami niebezpiecznymi.

Szkolenie zawieszone do odwołania!

Sprzedaż usług transportowych

Szkolenie ma na celu podniesienie rentowności działań sprzedażowych, zwiększenie skuteczności pozyskiwania nowych klientów oraz budowanie systemu lojalności klientów

Załadunek pojazdów i zasady mocowania ładunków

Szkolenie to przewidziane jest dla nadawców, odbiorców, załadowców, spedytorów, przewoźników, kierowców oraz magazynierów magazynów produkcyjnych, spedycyjnych i logistycznych. Zadaniem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zasadami prawidłowego i zgodnego z przepisami załadunku pojazdów i skutecznego mocowania ładunków na pojeździe.

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) dla kierowców - szkolenie okresowe

Zgodnie z przepisami prawa pracy wszyscy zatrudnieni pracownicy zobowiązani są odbywać okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy o zakresie dotyczącym wykonywanej przez siebie pracy. Dla stanowisk robotniczych szkolenia te odbywać się powinny co 3 lata.

Czas pracy kierowcy

Szkolenie obejmuje przepisy dotyczące norm czasu pracy kierowców wg prawa unijnego i polskiego, regulujące m.in czas pracy, jazdy i odpoczynek kierowcy. Przeznaczone jest zarówno dla kierowców ciężarówki (przewóz rzeczy), autobusów (przewóz rzeczy), osób zarządzających transportem drogowym, osób rozliczających czas pracy kierowców oraz przewoźników drogowych.

Konwencja i karnet TIR

Niniejsze szkolenie omawia przepisy Konwencji TIR oraz zasady posługiwania się karnetem TIR. Przeznaczone jest dla przewoźników, kierowców i spedytorów realizujących międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy.

Konwencja i list przewozowy CMR

Niniejsze szkolenie omawia przepisy Konwecji CMR oraz zasady posługiwania się listem przewozowym CMR. Przeznaczone jest dla przewoźników i kierowców oraz spedytorów i zleceniodawców przewozu (nadawców, odbiorców).

Kwalifikacja wstępna kierowców

Zapraszamy na szkolenie Kwalifikacji wstępnej, która umożliwi pracę w charakterze zawodowego kierowy autobusu lub samochodu ciężarowego

Operator HDS

Kurs operators HDS ma na celu przyuczenie uczestników do sprawnego operowania dzwigiem HDS oraz do egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Przewozy artykułów żywnościowych

Niniejsze szkolenie wszystkim osobom pracującym przy żywności, w tym także przewoźnikom i kierowcom przewożących tę żywność, umożliwia zapoznanie się z przepisami i wymaganiami obowiązującymi w dystrybucji i przewozach żywności, w tym również z nałożonymi obowiązkami i odpowiedzialnością.

Przewozy nienormatywne

Niniejsze szkolenie umożliwia osobom organizującym przewozy nienormatywne i kierowcom realizującym te przewozy, zapoznanie się z nowymi przepisami dotyczącymi przewozów nienormatywnych, oraz poznanie ciążących na nich obowiązków i odpowiedzialności.

Przewozy Towarów Niebezpiecznych (ADR) - szkolenie dla magazynierów

Celem niniejszego szkolenia jest przekazanie magazynierom, osobom pracującym przy załadunku i rozładunku pojazdów, oraz pracownikom ich nadzorujących, zasad obchodzenia się z towarami niebezpiecznymi.

Szkolenie zawieszone do odwołania!

Tachografy analogowe

Szkolenie obejmuje przepisy dotyczące budowy i zasad użytkowania tachografów analogowych oraz wykresówek do tych tachografów. Przeznaczone jest dla kierowców, zarządzających transportem drogowym, osób rozliczających czas pracy kierowców oraz przewoźników drogowych i spedytorów.

Tachografy cyfrowe

Szkolenie obejmuje przepisy dotyczące budowy i zasad użytkowania tachografów cyfrowych oraz kart i wydruków tachograficznych. Przeznaczone jest dla kierowców, zarządzających transportem drogowym, osób rozliczających czas pracy kierowców oraz przewoźników drogowych i spedytorów.

Ubezpieczenia dla transportu

Celem proponowanego szkolenia jest udostępnienie i przybliżenie problematyki ubezpieczeń, które są przydatne w transporcie i spedycji i mogą być wykorzystane dla ochrony odpowiedzialności przewoźnika i spedytora.

Zarządzający transportem drogowym osób

Celem niniejszego szkolenia jest umożliwienie osobom zarządzającym transportem drogowym osób zapoznanie z wymaganą wiedzą oraz z nałożonymi na nie obowiązkami i odpowiedzialnością.

Zarządzający transportem drogowym rzeczy

Celem niniejszego szkolenia jest umożliwienie osobom zarządzającym transportem drogowym rzeczy zapoznanie z wymaganą wiedzą oraz z nałożonymi na nie obowiązkami i odpowiedzialnością.

Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu logistyki i przygotuje do praktycznego jej wykorzystania w przedsiebiorstwie.
Na kursie poznasz strategie logistyczne wykorzystywane w przedsiębiorstwach.
Nauczysz się odpowiednio planować i zarządzać, a także optymalnie zarządzać magazynem.