Zapis na szkolnie

Szkolenie dla kadr kierowniczych dot. planowania i organizowania pracy na rzecz kształtowania kompetencji kluczowych uczniów - „Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół”

Data szkolenia: 2019-02-28
Miejsce: WROCŁAW Terminy zjazdów: 28 luty, 01 i 02 marzec, 07, 08 i 09 marzec oraz 21, 22 i 23 marzec 2019 r.

Proszę uprzejmie o wpisanie obok nazwiska Pani/Pana placówkę i jej lokalizację (wystarczy sama miejscowość)

Dziękujemy za zgłoszenie.

Skontaktujemy się w najbliższym czasie ws. niezbędnych formalności związanych z procesem kwalifikowania do udziału w projekcie  „Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół”

Zapisz się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu zapisu na szkolenie.
Informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnianych przez Pana/Panią w celu kontaktowym jest OŚWIATA i BIZNES Sp.z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-092), przy ul. Mickiewicza 28/7. dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Posiada pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla osiągnięcia ww celu.
Zasady ochrony danych osobowych: Polityka prywatności