Spółdzielnia Pracy Oświata w Katowicach

Wykaz Szkół w Rybniku

KONTAKT:
tel. 0 32  423 97 88
e-mail: sekretariat@oswiata.slask.pl

44-200 Rybnik, ul. 3-go Maja 18OŚWIATA Spółka z o.o.
40-092 Katowice ul. Mickiewicza 28/7
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
 Wydział VIII Gospodarczy pod numerem
KRS 0000349017    NIP 6342738597 Kapitał zakładowy 492 700,00 zł


Słoneczko Łeba

Aktualności

Partnerzy