Instytut Kompetencji Menedżerskich

Instytut Kompetencji Menedżerskich jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną, która we współpracy ze szkocką firmą MMB Associates świadczy usługi doradcze, szkoleniowe i badania rynku w obszarach bezpośrednio związanych z zarządzaniem organizacjami biznesowymi - odpowiednio dla wyższej i średniej kadry menedżerskiej oraz dla specjalistów m.in. w zakresie:

  • wdrażania metod, narzędzi i zasad definiowania i identyfikacji procesów biznesowych,
  • przebiegu i optymalizacji procesów,
  • monitoringu efektywności procesów,
  • architektury organizacji.

Oferujemy nowoczesne i sprawdzone rozwiązania, które nie tylko umożliwiają naszym Klientom osiąganie doskonałych wyników finansowych ale przede wszystkim zwiększają ich konkurencyjność w perspektywie długoterminowej. Korzystamy z wielu uznanych know-how oraz własnych, autorskich programów i modeli.   W realizowanych szkoleniach stosowane są metody aktywne, warsztaty projektowe, konwersatoria, treningi, konsultacje on-line, studium przypadku i gry symulacyjne. 

Do skorzystania z naszych programów zapraszamy zarówno osoby, które pragną poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę, jak i zdobyć nowe umiejętności. Odnosi się to zarówno do menedżerów i finansistów przedsiębiorstw jak i kadr administracji publicznej, dyrektorów, kierowników, specjalistów – wszystkich tych, dla których efektywne zarządzanie jest elementem codziennej pracy.